Home Research Members Publications Fundings Facilities Cooperation Contact

Copyright @ The Zou Group 吉ICP备14002759号

Former
Members

Xiaoxin Zou's Research Group

 

 

Former Members

Ph. Doctor 
Jian Chen (陈建) 2013
Yongcun Zou (邹永存) 2014 Jun Zhao (赵君) 2014
Lijing Zhou (周丽景) 2015 Liangliang Feng (冯亮亮) 2016 Yang Cao (曹洋) 2016
Master

Yuanchun Zhang (张元春) 2013 Liwei Sun (孙立伟) 2014 Panpan Jin (金盼盼) 2015
   
Meihong Fan (樊梅红) 2016