Home Research Members Publications Fundings Facilities Cooperation Contact

Former
Members

Xiaoxin Zou's Research Group

 

 

Former Members

Postdoctor
   
Yanli Chen (陈延丽) 2017
   
Ph. Doctor 
Jian Chen (陈建) 2013
Yongcun Zou (邹永存) 2014 Jun Zhao (赵君) 2014
Lijing Zhou (周丽景) 2015 Liangliang Feng (冯亮亮) 2016 Yang Cao (曹洋) 2016
Shuang Gao(高爽) 2018 Feifan Guo(郭非凡) 2019 Yuanyuan Wu(吴园园) 2019
Yipu Liu(刘一蒲) 2019 Xu Zou(邹旭) 2020 Ruiqin Gao(高瑞芹) 2020
Master
Yuanchun Zhang (张元春) 2013 Liwei Sun (孙立伟) 2014 Panpan Jin (金盼盼) 2015
Meihong Fan (樊梅红) 2016 Jin Wang(王进) 2018 Yanfang Zhao(赵艳芳) 2020


Copyright @ The Zou Group 吉ICP备14002759号-1