Home Research Members Publications Fundings Facilities Cooperation Contact

Former
Members

Xiaoxin Zou's Research Group

 

 

Group Members

Postdoctor
 
Hui Chen(陈辉)
chenhui9083@163
Lan Yang(杨岚)
610807344@qq
Peng Zhang(张鹏)
pzhangjump@jlu.edu.cnPh.D. Candidates 
Xiao Liang (梁宵)
1261009429@qq
Jihong Li (李纪红)
1974786064@qq
Qiuju Li (李秋菊)
354690154@qq
Zhenyu Li(李振宇)
zhenyuliarn@163
Xuan Ai(艾轩)
aixuan1995@163
Weiqiang Feng(冯尉强)
wqfeng17@gmail
Qihua Liang(梁启华)
994403576@qq
Qi Zhang(张琪)
1203188696@qq
Lei Shi(石磊)
156053125@qq
Wang Liu(刘旺)
1468766008@qq
Qiannan Wu(武倩楠)
wuqn17@mails.jlu.edu.cn
Yuannan Wang(王元男)
1845694677@qq.com

M.S. Candidates 
Jingjing Zheng (郑京京)
909075562@qq
Zhankai Zhang(张展凯)
735937801@qq
Jiayu Li(李佳玉)
1126041003@qq
Zhoubing Xie(谢周兵)
jluzbxie@163
Lina Wang(王立娜)
1808626747@qq
Kexin Zhang(张可新)
1399025712@qq
Tianrun Zheng(郑天润)
617007715@qq
Xinhua Tian(田欣华)
1067405237@qq
Mingcheng Zhang(张明程)
2661005472@qq

Copyright @ The Zou Group 吉ICP备14002759号-1